Tag: Tự học CCNA

OSPF

OSPF

Giới thiệu OSPF OSPF là một giao thức định tuyến động, sử dụng link-state (trạng thái liên kết) để thay ...

DHCP

DHCP

DHCP là gì? DHCP là viết tắt của "Dynamic Host Configuration Protocol" (giao thức cấu hình thiết bị động). Đây ...

VLAN

VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) là một công nghệ trong mạng máy tính cho phép người quản trị mạng chia ...

Recommended.

Trending.